Voor iedereen die beroepshalve betrokken is bij Educational Needs

Er zal in het najaar van 2019 géén Nationale Educational Needs Conferentie plaatsvinden. Lexima organiseert wel een aantal interessante Masterclasses. Meer informatie kunt u vinden op de website van Lexima Academie. U kunt zich hier ook aanmelden voor deze Masterclasses.

 

De NENC2018 vond plaats op woensdag 26 september 2018 in Pathé Ede (voorheen CineMec)

Klik hier voor een beeldverslag van deze geslaagde dag >>

Presentaties
Deelnemers van de NENC2018 die belangstelling hebben voor (één van de) presentaties die gegeven zijn op de conferentie, kunnen een e-mail sturen naar conferentie@lexima.nl en daarin aangeven om welke presentaties het gaat.

Certificaten
Deelnemers die hun badge na afloop van de conferentie nogmaals hebben laten scannen, hebben een certificaat van deelname per e-mail ontvagen.

Accreditatie
Meer informatie over het verkrijgen van uw accreditatiepunten voor uw deelname aan de Nationale Educational Needs Conferentie 2018 kunt u hier vinden.

--------------------------------------------------------------------------------

Een Passend Perspectief in en om de klas!

Ieder kind heeft recht op perspectief. Recht op uitdagend onderwijs dat past bij zijn niveau en talenten. Onderwijs dat optimaal uitgaat van kansen en mogelijkheden en onderwijs dat rekening houdt met extra ondersteuningsbehoeften. Iedere leerkracht heeft recht op de juiste ambitie. Actuele kennis en handvatten om dagelijkse en ook complexe situaties het hoofd te kunnen bieden. Tijdens deze conferentie staat het bieden van Passend Onderwijs centraal waarbij de nieuwste inzichten met u worden gedeeld zodat u beter uitgerust bent om positief kwalitatief inclusief onderwijs te bieden.

Tijdens de Nationale Educational Needs Conferentie komen thema's als gedragsproblemen, leerstoornissen, leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong of combinaties van bovenstaande aan bod. Verder kunt u lezingen bijwonen over meer algemene thema's die actueel zijn en leven in het onderwijs, zoals: inclusief onderwijs, werkdruk, goed onderwijs aan nieuwkomers, ontwikkeling van het brein en omgaan met pestgedrag.

Het succes van de jaarlijkse Nationale Educational Needs Conferentie ligt in de mix van onderwijspraktijk, zorg en wetenschap. Meer dan 25 prominente sprekers delen op deze dag nieuwe wetenschappelijke inzichten, inhoudelijke adviezen en praktische handvatten met u. Het veelzijdige programma bestaat uit ruim 40 lezingen waarmee u zelf uw persoonlijke programma kunt samenstellen.

Deze inspirerende dag wilt u beslist niet missen! flyer bol Doelgroep

Verdieping en verbreding
De Nationale Educational Needs Conferentie 2018 is hét evenement voor verdieping en verbreding van uw kennis en het ontwikkelen van uw differentiatievaardigheden voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Die kennis en kunde zijn immers van groot belang voor het welslagen van Passend Onderwijs. 

Dit bent u
Deze inspirerende dag met praktische handvatten is voor iedereen die beroepshalve betrokken is bij leerlingen en goede zorg voor alle leerlingen wil creëren: leraren, docenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers, orthopedagogen(-generalisten), (GZ-)psychologen, MasterSENs, ambulant begeleiders, decanen, studiebegeleiders, opleidingscoördinatoren, leden van zorgadviesteams, zorgcoördinatoren samenwerkingsverbanden, directies en bestuurders in PO, SO, VO en MBO.

Beeldmerk+Vinkje+EN

zaal met datum schuin