Plenaire opening: Korte lezing door Dr. Wim Tops

Breinvriendelijk onderwijs

Om onderwijs 'passend' te maken voor alle leerlingen moeten we samen werken aan een creatieve, flexibele en inclusieve leeromgeving. In de plenaire opening wordt hiervoor een kader geschetst vanuit recente inzichten in de neurowetenschappen.

Dit kader kan toegepast worden op alle leerinhouden en kan gelden voor alle leerlingen ongeacht hun stoornis en/of probleem. Het is tevens de basis voor het Universal Design for Learning (UDL), de nieuwe gouden standaard voor inclusief onderwijs.

Het doel van deze benadering is om leren zo breinvriendelijk mogelijk te maken, zodat leren voor iedereen toegankelijk wordt. Leerlingen kunnen dan het niveau bereiken waartoe ze cognitief in staat zijn in plaats van afgerekend te worden op hun zwakste schakel.