Ronde 1

Lezing 1.1

Kinderen scheppen hun eigen hersenen - Mark Mieras
thema: Algemeen en Cognitie (PO / VO / MBO)

Hoe werkt leren? In zijn lezing laat wetenschapsjournalist Mark Mieras zien dat het daarboven anders werkt dan we vaak denken. Niet informatie maar nieuwsgierigheid, verwondering en zelfvertrouwen vormen de basis voor kennis. Echt leren begint met durven… en een speelse houding. Hoe organiseer je dat? Hoe schep je de juiste voorwaarde voor de hersenen van leerlingen om te floreren?
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 2)   

Lezing 1.2

Korte lontjes en machogedrag - Drs. Hans Kaldenbach
thema: Gedrag (PO / VO / MBO)

Hans Kaldenbach gaat tijdens deze lezing samen met een acteur op interactieve wijze in op externaliserende gedragsproblemaiek. De acteur gooit rommel op de grond, is brutaal, spuugt, etc. We gaan onderzoeken waardoor deze leerling escaleert of juist niet. Een aanrader!
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 2

Lezing 1.3

Hoogbegaafde kinderen versnellen niet - Renata Hamsikova
thema: Cognitie (PO)

Versnellen van hoogbegaafde leerlingen, zou dat goed zijn of niet? Tijdens deze lezing krijgt u meer inzicht in de (leer)behoeftes van hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde leerlingen. U krijgt antwoorden op o.a. deze vragen: Waarom werkt verrijking soms niet en waarom zie je relatief veel gedragsproblemen onder hoogbegaafde leerlingen? Wat is versnellen en hoe kun je het op school doen? Welke karakteristieken van hoogbegaafdheid moet je kennen als je de leerlingen goed wilt begeleiden.
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 2

Lezing 1.4

Expliciete Directe Instructie (EDI) in de rekenles - Marcel Schmeier, MSEN
thema: Rekenen (PO)

Marcel Schmeier is auteur van 'EDI: tips en technieken voor een goede les' en 'Effectief rekenonderwijs op de basisschool'. Hij weet als geen ander de theorie op een inspirerende wijze te vertalen naar de dagelijkse praktijk. In deze lezing vertelt hij over de kracht van traditioneel rekenonderwijs met directe instructie, uitgewerkte voorbeelden en veel oefenen.

Lezing 1.5

Kurzweil: leerwinst voor iedereen - Josine Hakvoort MSc.
thema: Taal-spraak en ICT-tools (PO / VO)

De (V)SO scholen van Pluryn zijn in 2017 gestart met de implementatie van Kurzweil. De software wordt ingezet om alle leerlingen klassikaal en indien nodig individueel te ondersteunen bij de theorievakken en het leren leren. In deze lezing wordt het implementatietraject toegelicht. Daarna worden de ervaringen met en resultaten van de brede inzet van Kurzweil besproken.

Lezing 1.6

Meerjarige visie en zicht op nieuwkomers - Marieke Postma
thema: Algemeen en Taal-spraak (PO)

Nieuwkomers, leerlingen die nieuw in Nederland komen, hebben een passend programma nodig. Wat is nodig voordat ze komen? Wat is nodig op dag 1? En wat kunnen we verwachten qua scores van deze leerlingen? Hoe maak je een perspectief op basis van summiere gegevens? Na één jaar verwachten we dat de meeste nieuwkomers een goede basis hebben, en dan? Wat is er dan nodig?  In deze bijeenkomst krijgt u een overzicht van wat er momenteel speelt m.b.t. nieuwkomers. Ik presenteer u goede praktijksituaties en denk graag met u mee wat er nodig is bij u op school en in de regio.

Lezing 1.7

Autisme is niet blauw en andere misverstanden over autisme - 
Dr. Peter Vermeulen
thema: Gedrag (PO / VO / MBO)

In enkele decennia is autisme geëvolueerd van een weinig gekende en nog minder gewenste diagnose tot een alom bekend fenomeen. Autisme heeft veel van zijn negatieve connotaties verloren en is wellicht het meest opgeblazen en uitgeholde diagnostische etiket uit de hele DSM. Iedereen kent autisme en meent ook te weten wat het is. Maar nog nooit waren er zoveel misverstanden en vooral simplistische, stereotiepe ideeën over autisme.
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 2)

Lezing 1.8

Leer leren - John Cliteur
thema: Cognitie (VO / MBO)

Ons brein is het belangrijkste gereedschap dat we hebben. Voor bijna iedereen geldt dat er winst te behalen valt door de werking van het brein te leren kennen en gebruik te maken van de inzichten die dat oplevert. In deze lezing vertalen we inzichten over de werking van het brein naar de praktijk van het opnemen van kennis. Hierbij komen de door Purple Monkey ontwikkelde concepten Leerladder en Geheugenpijlers aan de orde.
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 2) 

Bezoek aan de Informatiemarkt

Hier vindt u een diversiteit aan informatieve stands van educatieve uitgevers, onderwijs(advies)organisaties, belangenorganisaties en leveranciers van (ICT-) hulpmiddelen.
Meer informatie >>