Ronde 2

Lezing 2.1

Autisme is niet blauw en andere misverstanden over autisme - 
Dr. Peter Vermeulen
thema: Gedrag (PO / VO / MBO)

In enkele decennia is autisme geëvolueerd van een weinig gekende en nog minder gewenste diagnose tot een alom bekend fenomeen. Autisme heeft veel van zijn negatieve connotaties verloren en is wellicht het meest opgeblazen en uitgeholde diagnostische etiket uit de hele DSM. Iedereen kent autisme en meent ook te weten wat het is. Maar nog nooit waren er zoveel misverstanden en vooral simplistische, stereotiepe ideeën over autisme.
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 1)    

Lezing 2.2

Hoogbegaafde kinderen versnellen niet - Renata Hamsikova
thema: Cognitie (PO)

Versnellen van hoogbegaafde leerlingen, zou dat goed zijn of niet? Tijdens deze lezing krijgt u meer inzicht in de (leer)behoeftes van hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde leerlingen. U krijgt antwoorden op o.a. deze vragen: Waarom werkt verrijking soms niet en waarom zie je relatief veel gedragsproblemen onder hoogbegaafde leerlingen? Wat is versnellen en hoe kun je het op school doen? Welke karakteristieken van hoogbegaafdheid moet je kennen als je de leerlingen goed wilt begeleiden.
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 1

Lezing 2.3

Taalontwikkelingsstoornissen in de klas - Drs. Bernadette Sanders
thema: Taal - Spraak (PO)

Tijdens deze lezing wordt verteld wat TOS is. Wat is de relatie met gedragsproblemen en overige leerproblemen? Hoe signaleer je TOS in de klas? Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis zijn gebaat met een vroege signalering m.b.t. schoolsucces en de sociaal- emotionele ontwikkeling. Tijdens deze lezing maakt u tevens kennis met de kenmerken die niet genegeerd mogen worden in de vroege taalontwikkeling. Wat zijn de juiste interventies voor in de klas?
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 3 voor de doelgroep VO/MBO) 

Lezing 2.4

Het groepsproces van pestgedrag in het primair onderwijs - DrLoes Pouwels
thema: Algemeen en Gedrag (PO)

Hoe ziet pesten op de basisschool eruit en wat kan er aan gedaan worden? Allereerst zullen er verschillende pestrollen met bijbehorende kenmerken beschreven worden. Vervolgens zal er in worden gegaan op de rol van de leerkracht in het herkennen, voorkomen en aanpakken van pesten op de basisschool.
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 3 voor de doelgroep VO)    

Lezing 2.5

Kinderen scheppen hun eigen hersenen - Mark Mieras
thema: Algemeen en Cognitie (PO / VO / MBO)

Hoe werkt leren? In zijn lezing laat wetenschapsjournalist Mark Mieras zien dat het daarboven anders werkt dan we vaak denken. Niet informatie maar nieuwsgierigheid, verwondering en zelfvertrouwen vormen de basis voor kennis. Echt leren begint met durven… en een speelse houding. Hoe organiseer je dat? Hoe schep je de juiste voorwaarde voor de hersenen van leerlingen om te floreren?
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 1)    

Lezing 2.6

Leer leren - John Cliteur
thema: Cognitie (VO / MBO)

Ons brein is het belangrijkste gereedschap dat we hebben. Voor bijna iedereen geldt dat er winst te behalen valt door de werking van het brein te leren kennen en gebruik te maken van de inzichten die dat oplevert. In deze lezing vertalen we inzichten over de werking van het brein naar de praktijk van het opnemen van kennis. Hierbij komen de door Purple Monkey ontwikkelde concepten Leerladder en Geheugenpijlers aan de orde.
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 1)    

Lezing 2.7

Landelijk Stimuleringsprogramma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs - Drs Evelien Krikhaar en Drs. Jack Biskop
thema: Taal - Spraak (PO / VO / MBO)

Recent heeft het ministerie van OCW een meerjarige subsidie verstrekt voor het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs. In het kader van dit Stimuleringsprogramma moeten scholen beter in staat gesteld worden om systematisch te werken aan preventie en het op integrale en effectieve wijze aanpakken van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie. Dit in samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen. 

Lezing 2.8

Korte lontjes en machogedrag - Drs. Hans Kaldenbach
thema: Gedrag (PO / VO / MBO)

Hans Kaldenbach gaat tijdens deze lezing samen met een acteur op interactieve wijze in op externaliserende gedragsproblemaiek. De acteur gooit rommel op de grond, is brutaal, spuugt, etc. We gaan onderzoeken waardoor deze leerling escaleert of juist niet. Een aanrader!
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 1

Bezoek aan de Informatiemarkt

Hier vindt u een diversiteit aan informatieve stands van educatieve uitgevers, onderwijs(advies)organisaties, belangenorganisaties en leveranciers van (ICT-) hulpmiddelen.
Meer informatie >>