Ronde 4

Lezing 4.2

Leerlingen met sociaal storend gedrag meer passend gedrag leren - em.Prof.dr. Walter Matthys
thema: Gedrag (PO / VO)

Hoe kan je als leerkracht omgaan met brutaal, boos en agressief gedrag van leerlingen? De vraag is niet alleen hoe je dit sociaal storende gedrag vermindert, maar vooral hoe je leerlingen sociaal passend gedrag leert. De adviezen zijn gebaseerd op de ouderinterventie gericht op opvoedingsvaardigheden en op de cognitieve gedragstherapie. Bij de adviezen wordt de onderliggende theorie besproken, want naarmate je het onderliggende idee beter begrijpt zal je de aanpak vaker en zorgvuldiger uitvoeren.

Lezing 4.3

Meertalig opgroeien - Janneke de Waal - Bogers
thema: Taal - Spraak (PO/VO)

Het grootste gedeelte van de wereldbevolking is meertalig. In Nederland groeit het aantal meertalige kinderen in het onderwijs. Meertalige leerkrachten en andere professionals in het onderwijs blijven echter in de minderheid. Het referentiekader van onderwijsprofessionals is daarom vaak niet passend bij het referentiekader van een meertalige maatschappij. Meertalige opgroeien wordt vaak als een risico of een nadeel gezien. Het wordt hoog tijd om van dit beeld af te stappen en te gaan voor een gedegen en onderbouwde kennisbasis over meertaligheid en meertalige ontwikkeling. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op het theoretisch kader rondom meertalig opgroeien en meertalig ontwikkelende kinderen. Vanuit dit kader worden mythes over dit onderwerp getackeld. Welke ondersteuning hebben meertalige kinderen én hun ouders nodig van de leerkracht?
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 5

Lezing 4.4

Zwakke of sterke rekenaar: Wat maakt het verschil? - Prof.Dr. Evelyn Kroesbergen
thema: Rekenen (PO)

In deze lezing wordt aan de hand van wetenschappelijk onderzoek uitgelegd wat de oorzaken zijn van de grote verschillen in rekenvaardigheid die tussen leerlingen bestaan. Executieve functies, getalbegrip en creativiteit staan daarbij centraal. Er worden praktische voorbeelden gegeven van hoe je zicht kunt krijgen op deze onderliggende vaardigheden, maar ook hoe je deze kunt stimuleren.
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 5)     

Lezing 4.5

RAKIS, over omgaan met 'probleemgedrag' in de klas - Jelle Koopman MEd
thema: Gedrag (VO)

Ken je dat? Die drukke, brutale, opstandige of ongeconcentreerde leerlingen, waardoor je maar moeilijk grip krijgt op je klas? Rakis is een methode die helpt bij het beter omgaan met 'probleemgedrag' in je klas. We kijken naar waar jij al goed in bent en wat je kunt leren van anderen. Passend onderwijs in de praktijk. Er zijn grenzen, maar ook antwoorden. Rakis, wanneer je aanpak raak is.
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 5)     

Lezing 4.6

Dynamisch testen van begaafde leerlingen -  Dr. Bart Vogelaar
thema: Cognitie (PO)

Tijdens deze lezing wordt de gedachtegang achter het gebruik van dynamisch testen toegelicht en wordt stilgestaan bij de meerwaarde van het dynamische testen voor identificatie en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Een dynamische test is een test waarin leren èn testen beide centraal staan, waardoor er inzicht wordt gekregen in het potentieel om te leren en de instructiebehoeften van een individueel kind.
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 3)     

Lezing 4.7

Behandeling bij rekenproblemen - Prof.dr. Hans van Luit
thema: Rekenen (PO / onderbouw VO)

Behandeling gaat over de inhoud van het rekenen en de manier van overdracht door de leerkracht. In mijn bijdrage ga ik in op passende instructie voor zwakke rekenaars (structuur verlenende instructie naast banende instructie) en op velerlei behandelingsmogelijkheden, zoals een goede toetsvoorbereiding, het gebruik van een opzoekboekje, het opdelen van complexe opgaven, een alternatieve tafelkaart, gebruik van de rekenmachine, rekenspelletjes en het rekenmuurtje van Bareka.
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 3

Lezing 4.8

Welke rol spelen executieve functies bij begrijpend lezen? - Dr. Suzan Nouwens
thema: Taal-spraak (PO)

Begrijpend lezen prestaties kunnen aanzienlijk verschillen tussen leerlingen. Dr. Suzan Nouwens onderzocht hoe dit te verklaren is, door te kijken naar de rol van executieve functies: Wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk voor begrijpend lezen? En verandert de rol van executieve functies voor begrijpend lezen gedurende de basisschool? Naast deze vragen zullen praktische implicaties worden besproken.
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 5 

Bezoek aan de Informatiemarkt

Hier vindt u een diversiteit aan informatieve stands van educatieve uitgevers, onderwijs(advies)organisaties, belangenorganisaties en leveranciers van (ICT-) hulpmiddelen.
Meer informatie >>