Ronde 5

Lezing 5.1

Voor iedere leerling een passende toets? - Simone ten Vaarwerk
thema: Algemeen (PO)

Na een korte introductie over hoe de toetsen speciale leerlingen zijn ontstaan wordt aandacht besteedt aan hoe de 3.0 toetsen van CITO zijn aangepast voor gebruik bij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Maar hoe kiest u de toets die past bij de ontwikkeling van de leerling? En welke aanpassingen mag u doen? Deze en andere vragen worden in de lezing beantwoord

Lezing 5.2

Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo - Maud van Druenen MSc.
thema: Thema (VO)

Onlangs is het boek Toetsen en Interventies herzien. Tijdens deze lezing wordt een recent overzicht geboden van beschikbare toetsmaterialen voor lezen en spellen. Daarnaast wordt u bijgepraat over effectieve begeleidingsprincipes voor leerlingen met lees-/spellingproblemen en dyslexie. 

Lezing 5.3

Meertalig opgroeien - Janneke de Waal - Bogers
thema: Taal-Spraak (PO/VO)

Het grootste gedeelte van de wereldbevolking is meertalig. In Nederland groeit het aantal meertalige kinderen in het onderwijs. Meertalige leerkrachten en andere professionals in het onderwijs blijven echter in de minderheid. Het referentiekader van onderwijsprofessionals is daarom vaak niet passend bij het referentiekader van een meertalige maatschappij. Meertalige opgroeien wordt vaak als een risico of een nadeel gezien. Het wordt hoog tijd om van dit beeld af te stappen en te gaan voor een gedegen en onderbouwde kennisbasis over meertaligheid en meertalige ontwikkeling. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op het theoretisch kader rondom meertalig opgroeien en meertalig ontwikkelende kinderen. Vanuit dit kader worden mythes over dit onderwerp getackeld. Welke ondersteuning hebben meertalige kinderen én hun ouders nodig van de leerkracht?
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 4

Lezing 5.4

Zwakke of sterke rekenaar: Wat maakt het verschil? -  Prof.Dr. Evelyen Kroesbergen 
thema: Rekenen (PO) 

In deze lezing wordt aan de hand van wetenschappelijk onderzoek uitgelegd wat de oorzaken zijn van de grote verschillen in rekenvaardigheid die tussen leerlingen bestaan. Executieve functies, getalbegrip en creativiteit staan daarbij centraal. Er worden praktische voorbeelden gegeven van hoe je zicht kunt krijgen op deze onderliggende vaardigheden, maar ook hoe je deze kunt stimuleren.
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 4

Lezing 5.5

RAKIS, over omgaan met 'probleemgedrag' in de klas - Jelle Koopman MEd
thema: Gedrag (VO)

Ken je dat? Die drukke, brutale, opstandige of ongeconcentreerde leerlingen, waardoor je maar moeilijk grip krijgt op je klas? Rakis is een methode die helpt bij het beter omgaan met 'probleemgedrag' in je klas. We kijken naar waar jij al goed in bent en wat je kunt leren van anderen. Passend onderwijs in de praktijk. Er zijn grenzen, maar ook antwoorden. Rakis, wanneer je aanpak raak is.
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 4)     

Lezing 5.6

Leerlingen met autisme motiveren en belonen. Do's en dont's - Kobe Vanroy
thema: Gedrag (VO-MBO)

Tijdens de lessen zien begeleiders van leerlingen met autisme wel eens gedrag dat wijst op een motivatieprobleem. 'Het is saai!' of 'Wat kan ik daar nou mee?' zijn daar voorbeelden van, maar ook weerstand en probleemgedrag kunnen veroorzaakt worden door een gebrek aan motivatie. Zijn beloningen dan oplossingen of net valkuilen? Deze lezing, gebaseerd op de Zelf Determinatie Theorie, kijkt mee hoe mogelijke strategieën ingezet kunnen worden.
(deze lezing wordt ook gegeven voor het PO in Ronde 3)

Lezing 5.7

Inspectie van het Onderwijs over het vernieuwde toezichtkader - Drs. Thea Manders en Machteld Swanborn
thema: Algemeen (PO / VO)

De inhoud van deze lezing volgt.          

Lezing 5.8

Welke rol spelen executieve functies bij begrijpend lezen? - Dr. Suzan Nouwens
thema: Taal-spraak (PO)

Begrijpend lezen prestaties kunnen aanzienlijk verschillen tussen leerlingen. Dr. Suzan Nouwens onderzocht hoe dit te verklaren is, door te kijken naar de rol van executieve functies: Wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk voor begrijpend lezen? En verandert de rol van executieve functies voor begrijpend lezen gedurende de basisschool? Naast deze vragen zullen praktische implicaties worden besproken.
(deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 4 

Bezoek aan de Informatiemarkt

Hier vindt u een diversiteit aan informatieve stands van educatieve uitgevers, onderwijs(advies)organisaties, belangenorganisaties en leveranciers van (ICT-) hulpmiddelen.
Meer informatie >>