Drs. Evelien Krikhaar

Evelien Krikhaar is als senior projectleider werkzaam bij het Expertisecentrum Nederlands, en heeft ruime ervaring met de coordinatie en uitvoering van diverse onderzoeks- en implementatie-projecten op het gebied van taal, leesproblemen en dyslexie in het onderwijs. Zij was mede-projectleider van het Masterplan Dyslexie, dat door EN in samenwerking met KPC Groep werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs.

Evelien Krikhaar geeft een lezing in Ronde 2.

Evelien Krikhaar