Mr. Dick Houtzager

Dick Houtzager is jurist en werkt sinds 2010 bij het College voor de Rechten van de Mens. Eerder was hij beleidsadviseur met speciale aandacht voor de thema's etniciteit en handicap. Hij was enkele jaren voorzitter van SOLGU, een belangenbehartiger voor mensen met een beperking. Naast zijn werk is Dick Houtzager oprichter en redacteur van het tijdschrift Handicap & Recht (Boom juridische uitgevers).

Dick Houtzager geeft een lezing in Ronde 3.

Dick Houtzager