Prof.dr. Hans van Luit

Hans is als hoogleraar Orthopedagogiek 'Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie' verbonden aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zijn wetenschappelijk onderzoek betreft vooral kinderen die veel moeite hebben met rekenen, differentiatie in het rekenonderwijs, diagnostiek en interventies. Naast wetenschappelijk onderzoek en onderwijs doet hij ook klinisch onderzoek. Hij is orthopedagoog-generalist en klinisch psycholoog BIG, en als clinicus vooral geïnteresseerd in de persoon achter de stoornis en meer in het bijzonder het samengaan van rekenproblemen en andere problemen / stoornissen.

Hans van Luit geeft een lezing in Ronde 3 en Ronde 4

Hans van Luit